نرخ خرید سربازی در سال 97

مجلس میزان جریمه مشمولان غایب خدمت سربازی را برای سال 97 تعیین کرد.

ـ زیر دیپلم ۱۰۰ میلیون ریال

ـ دیپلم ۱۵۰ میلیون ریال

ـ فوق‌دیپلم ۲۰۰ میلیون ریال

ـ لیسانس ۲۵۰ میلیون ریال

ـ فوق‌ لیسانس ۳۰۰ میلیون ریال

ـ دکترای عمومی علوم پزشکی ۳۵۰ میلیون ریال

ـ دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی ۴۰۰ میلیون ریال

ـ دکترای تخصصی علوم پزشکی و بالاتر ۵۰۰ میلیون ریال

همچنین براساس این بند، به ازای هر سال غیبت مازاد بر ۸ سال، ۱۰ درصد به مبالغ جریمه پایه، اضافه و مدت غیبت بیش از ۶ ماه، یک سال محسوب می‌شود.

/ 0 نظر / 55 بازدید